Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Corona

algemeen nieuws   -  

De richtlijnen van het Overlegcomité, het Agentschap Opgroeien, het Agentschap voor Personen met een Handicap en het Ministerie van Onderwijs wijzigen regelmatig. Wie meer info wenst over de genomen maatregelen in Tordale kan contact opnemen via info@tordale.be.

Samen staan we sterk!
#heldenvandezorg

Als organisatie is het onze plicht om kwetsbare groepen te helpen beschermen, het mogelijk verspreiden van het virus in te dijken en maatregelen te treffen om zo de continuïteit van de werking te kunnen garanderen. We volgen dan ook de beslissingen die door de verschillende overheidsinstanties worden opgelegd.

Graag informeren we jullie over de recentste richtlijnen met betrekking tot het coronavirus. 

Bezoekregeling:

Bezoek verloopt altijd op afspraak. Iedere cliënt kan 1 knuffelcontact én 1 ander contact hebben. Bezoek is toegelaten van het ene knuffelcontact of van dat ene andere contact (= ook 1 persoon). Maar er is geen wissel meer mogelijk om de 14 dagen van het knuffelcontact en het andere conact. Dit moet steeds dezelfde persoon blijven.

Het bezoek kan niet doorgaan in volgende gevallen:

 • Als er in de bubbel van de bezoekers een besmetting is geweest in de laatste 2 weken. Er geldt ook een meldingsplicht als er positieve gevallen zijn!
 • Als een bezoeker symptomen heeft, mag deze persoon niet op bezoek komen.
 • Als bij de cliënt zelf een besmetting is vastgesteld in de laatste 2 weken of als hij symptomen vertoont.
 • Als er een besmetting in de woning van de cliënt werd vastgesteld. 

Belangrijke maatregelen voor bezoekers:

 • Het is cruciaal om 1,5m afstand te houden en steeds een goede handhygiëne toe te passen. Als de nodige afstand niet gehouden kan worden, moeten zowel de cliënt als bezoekers ouder dan 12 jaar (met uitzondering van het knuffelcontact) een mondneusmaker dragen. In de gemeenschappelijke delen van het gebouw waar het bezoek plaatsvindt, moet altijd een mondneusmasker gedragen worden.
 • Buitenactiviteiten worden aangeraden: wie bv. wil wandelen of fietsen kan dat zeker. Het kan wel slechts met maximaal 4 personen (bv. 1 cliënt, 1 begeleider en 2 bezoekers). De temperatuur wordt steeds gemeten na de activiteit. 
 • We laten de keuze aan vrijwilligers zelf of ze nog langs willen komen, maar het is zeker toegestaan om te vrijwilligen. Alleen moet een vrijwilliger zich beperken tot één leefgroep, aangezien die als bubbel beschouwd wordt.

Belangrijke maatregelen voor cliënten:

 • Een cliënt met koorts (meer dan 37,5°) moet op zijn kamer blijven. Er wordt contact opgenomen met de verpleegkundige en huisarts. Het netwerk wordt verwittigd.
 • Als een cliënt bij zijn ouders of voogd is en één of meerdere symptomen heeft (37.5° koorts, veelvuldig niezen, stevig hoesten of ernstige keelpijn), dan contacteer je je huisarts en informeer je het huis van de cliënt.
 • Wanneer er een vermoeden is dat een cliënt met het coronavirus besmet is, wordt hij  in de eerste plaats op een veilige manier opgevangen. De cliënt blijft op zijn kamer tot de uitslag van de test bekend is.
 • Een cliënt met een hoog risicocontact blijft zoveel als mogelijk op z’n kamer in afwachting van het testresultaat en dat tot op dag 8 of, indien er geen test is afgenomen, de volgende 10 dagen.
 • Dagondersteuning vindt nog steeds plaats, maar gebeurt niet langer bubbeloverschrijdend. Enkel cliënten uit dezelfde bubbel krijgen samen dagondersteuning. 
 • Cliënten kunnen nog steeds gaan werken op de zorgboerderij en ook ander begeleid werk is toegestaan. In samenspraak met de werkgever worden strikte veiligheidsmaatregelen getroffen.

Belangrijke maatregelen op school:

 • Momenteel vinden alle lessen in de school plaats. Leerlingen en leraren moeten voortdurend een mondmasker dragen. 
 • Voor externe leerlingen worden er geen warme maaltijden voorzien, zij brengen een eigen lunchpakket mee.

Vergeet de algemene richtlijnen van de overheid niet: 

 • Het is cruciaal om 1.5m afstand te houden, een mondmasker te dragen waar voldoende afstand houden niet mogelijk is en steeds een goede handhygiëne toe te passen.
 • Vermijd contact tussen generaties, zoals kinderen en ouderen. 

Blijf geïnformeerd
Wij houden de evoluties nauwgezet in het oog en passen onze website regelmatig aan. Bekijk deze pagina om op de hoogte te blijven. Je kan zeker ook contact opnemen met iemand van de woning waar je zoon/dochter verblijft.

Bijkomende vragen? 
Stuur een mail naar receptie@tordale.be of contacteer ons op 050 23 13 65.

Algemene info: www.info-coronavirus.be 
Algemene vragen: 0800 14689 - info-coronavirus@health.fgov.be

Zorg goed voor elkaar en je gezondheid. Verspreid solidariteit, geen virus! 

Vrijwilligers

Ook jouw talenten zijn welkom! Samen zoeken we naar het vrijwilligen dat aansluit bij jouw interesses. Neem nu vrijblijvend contact op.

conquered by | © 2021