Facebook

Organisatiestructuur en organogram

Vzw Huize Tordale en vzw BuSO Huize Tordale

Als rechtspersoon bestaat Tordale uit 2 vzw's: de vzw Huize Tordale, die het orthoagogisch centrum en de beschuttende werkplaats OptimaT omvat en de vzw BuSO Huize Tordale, die bestaat uit de school voor buitengewoon secundair onderwijs "De Wissel".

Er is een afzonderlijke directie voor OptimaT en het orthoagogisch centrum (waarvan ook de schooldirectie deel uitmaakt).

Organisatorisch zijn er in het orthoagogisch centrum drie centra die instaan voor een directe ondersteuning van de cliënten, nl. het leercentrum of de school, het wooncentrum en het dagbestedingscentrum.
De drie flankerende centra die een indirecte ondersteuning bieden zijn het ondersteuningscentrum, het administratief centrum en het logistiek centrum.

Op de organisatiestructuur (zie hieronder) is de structuur schematisch in beeld gebracht.