Facebook

Ombudsdienst

Wie?

Wie?

Patriek Prinsie
patriek.prinsie@tordale.be

0499 93 75 64

 

Wat is de opdracht van de ombudsdienst?

  1. Cliëntenraden organiseren i.s.m. de begeleiders uit de woonclusters en de dagbesteding. Dit gebeurt drie keer per jaar.
  2. Tevredenheidsonderzoeken organiseren. Dit gebeurt om de 2 jaar bij de bewoners en om de 2 jaar bij de context van de bewoners.
  3. Klachten behartigen van bewoners en van de context van bewoners. Op zoek gaan naar een oplossing voor het probleem.

Klachtenprocedure?

Een gebruiker (cliënt, context, betrokkene) heeft een klacht.
Hij stapt er eerst mee naar begeleiding. Als hij het gevoel heeft dat er (te) weinig/niets mee gebeurt, kan hij een officiële klacht neerleggen bij de ombudsdienst.
De ombudsdienst luistert naar het verhaal en vraagt toestemming om er met anderen over te praten. Als de betrokkene geen toestemming geeft, kan de ombudsdienst verder niets doen.

Als er wel toestemming gegeven wordt om er met andere betrokkenen over te praten, kan de ombudsdienst de situatie analyseren en een voorstel tot oplossing formuleren. De gebruiker heeft recht op een antwoord binnen de 30 dagen.

Indien de betrokkene akkoord gaat met het voorstel tot oplossing, tekent hij voor akkoord.

Indien hij niet akkoord gaat over de manier waarop de procedure verliep, tekent hij voor niet akkoord. De ombudsdienst vertelt de gebruiker dat hij het recht heeft om een schriftelijke klacht neer te leggen bij de klachtencommissie.

Indien hij ook daar het gevoel heeft dat de procedure niet gevolgd werd, kan hij zich wenden tot een leidend ambtenaar van het VAPH.