Facebook

Missie visie waarden

Missie Tordale

Tordale geeft mensen met een verstandelijke beperking het stuur in handen om hun leven zelf kwaliteitsvol uit te bouwen. We gaan uit van hun eigen kracht en bieden ondersteuning om die te versterken. 

Zowel het netwerk van de cliënt als de lokale samenleving worden bij de ondersteuning betrokken. Zo zet Tordale haar schouders onder een warme en inclusieve maatschappij waarin onze  cliënten volwaardig thuishoren. 

De aangeboden ondersteuning focust op het bevorderen van de kwaliteit van leven. We geloven dan ook rotsvast in ieders mogelijkheden en kiezen als christelijk geïnspireerde organisatie uitdrukkelijk om kansen te blijven bieden aan mensen met de grootste ondersteuningsnoden.

We gaan verantwoord om met de financiële middelen van zowel de cliënt als de organisatie.

Tordale is zorgzaam voor zijn medewerkers zodat ze het beste van zichzelf kunnen tonen.

Visie

In de ondersteuning van de cliënten werken we krachtgericht, dat wil zeggen dat we vertrekken vanuit de talenten en mogelijkheden van de cliënt en zijn context in de ondersteuning. We streven kwaliteit van leven na en houden maximaal rekening met de emotionele ontwikkeling.

Visie op ondersteuning van cliënten

Visie krachtgericht werken »

Waarden

Echte Tordaliens dragen volgende waarden uit:

  • gelijkwaardigheid
  • respect
  • groeikansen
  • verbinding

lees meer