Facebook

Fondsenwerving

  • Ingenium
  • Spelmateriaal
  • GLEK
  • Kerstmarkt
  • Kiwanis
  • Quiz
Ingenium

Tordale en fondsenwerving

We willen er in Tordale alles aan doen om personen met beperkingen, ondersteuning "op maat" te bieden. Uiteraard willen we dit realiseren binnen een financieel gezonde organisatie. De financiële gezondheid van onze organisatie moet in de eerste plaats gegarandeerd worden via onze erkenningen en de bijhorende middelen van de Vlaamse en provinciale overheid.

Maar voor die specifieke projecten die niet binnen de agenda van de subsidiërende overheid passen, zijn wij actief op zoek naar andere fondsen. Deze fondsen zullen nooit aangewend worden om onze basisopdracht te vervullen. Die fondsen kunnen er wel voor zorgen dat we nog beter kunnen tegemoetkomen aan de persoonlijke ondersteuningsvragen van onze cliënten.

En... het gaat niet alleen om de centen. Als je Tordale steunt, steun je de visie dat personen met een verstandelijke beperking ook het recht hebben hun leven zoveel mogelijk zelf te sturen en kwalitatief uit te bouwen.

U maakt het verschil!

U maakt het verschil!

Tordale dankt de gulle sponsors voor de geleverde steun in 2016. Dankzij hen werden deze projecten mogelijk:

  • mobiele muziekinstallatie voor school
  • inrichting snoezelruimte (oa. hangmatten klawier in functie van Sherborne en het baken)

Tordale waardeert uw blijvende steun enorm.

Sponsorprojecten 2016

Giften zijn welkom!

Voor giften vanaf € 40 kan Tordale u een fiscaal attest bezorgen (meer info).

IBAN rekeningnummer Tordale: BE98 4738 3583 3193 - BIC: KREDBEBB (vermeld steeds 'gift').

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Dirk Mattheus.

 

Dirk Mattheus
Hoofdboekhouder

dirk.mattheus@tordale.be
tel. 050 23 13 65