Facebook

Collectief overleg

Gebruikersraad Tordale

De gebruikersraad van Tordale is het overlegorgaan tussen de voorziening (vertegenwoordigd door de directie) en de vertegenwoordigers van de gebruikers van Tordale (de gebruikers zijn de cliënten en hun context)
De vertegenwoordigers van de gebruikers worden 4-jaarlijks verkozen.
In de praktijk gaat het vooral om ouders of verwanten van een cliënt.

Het doel van de gebruikersraad: overleg tussen de (vertegenwoordigers van) gebruikers en de voorziening realiseren op collectief vlak.

De werking is erop gericht om een dialoog te realiseren. Onderwerp van de dialoog zijn de belangrijke zaken in de werking van Tordale (bewonerszorg, organisatie, financiën,...)

Met betrekking tot deze elementen informeert de voorziening, verleent zij adviesrecht, beantwoordt zij vragen en verleent zij medezeggenschap. 

De werking van de gebruikersraad is vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Hier kan je dit huishoudelijk reglement lezen.

Andere fora

Naast de gebruikersraad is er ook nog overleg met de gebruikers/cliënten op 2 andere fora:

  • Familieraad: 2 maal per jaar worden alle personen uit de context van de cliënten uitgenodigd voor een informatiemoment over algemene zaken van de werking in Tordale.
     
  • Cliëntenraden: 3 maal per jaar organiseren de begeleiders een overlegmoment met de cliënten. Hier wordt op een aangepaste manier (aangepaste communicatie) informatie gegeven over de werking in Tordale en kunnen de cliënten opmerkingen geven en/of voorstellen doen.

 

Links: 

Cliëntenraad

Cliëntenraad

Geslaagde cliëntenraad (februari 2017) met een grote opkomst!